מנטה | Peppermint

הנענע ידועה כאחד מצמחי התבלין הנפוצים ביותר בשימוש. מוצאה באירופה
ובחצי האי הבריטי, והיא צמח גינה נפוץ למדי ברחבי העולם. השימוש בה לצורכי רפואה מתועד היטב ברפואות המסורתיות של עמים רבים.
תכונותיו:
מאלחש ,מחטא ,השימוש בשמן מנתה מהול בשמן צמחי ישמש לטיפול מקומי בכאב ומרגיע חוסר שקט.

Pepermint